Dexter Season 7: Season 7

Your rating: 0
6 1 vote
สล็อตออนไลน์
ดูหนังออนไลน์สล็อตออนไลน์

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

 • 7 - 1
  Ep1 Feb. 06, 2023
 • 7 - 2
  Ep2 Feb. 06, 2023
 • 7 - 3
  Ep3 Feb. 06, 2023
 • 7 - 4
  Ep4 Feb. 06, 2023
 • 7 - 5
  Ep5 Feb. 06, 2023
 • 7 - 6
  Ep6 Feb. 06, 2023
 • 7 - 7
  Ep7 Feb. 06, 2023
 • 7 - 8
  Ep8 Feb. 06, 2023
 • 7 - 9
  Ep9 Feb. 06, 2023
 • 7 - 10
  Ep10 Feb. 06, 2023
 • 7 - 11
  Ep11 Feb. 06, 2023
 • 7 - 12
  Ep12 จบ Feb. 06, 2023