Dexter Season 3: Season 3

Your rating: 0
9 1 vote
สล็อตออนไลน์
ดูหนังออนไลน์สล็อตออนไลน์

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

 • 3 - 1
  Ep1 Jan. 30, 2023
 • 3 - 2
  Ep2 Jan. 30, 2023
 • 3 - 3
  Ep3 Jan. 30, 2023
 • 3 - 4
  Ep4 Jan. 30, 2023
 • 3 - 5
  Ep5 Jan. 30, 2023
 • 3 - 6
  Ep6 Jan. 30, 2023
 • 3 - 7
  Ep7 Jan. 30, 2023
 • 3 - 8
  Ep8 Jan. 30, 2023
 • 3 - 9
  Ep9 Jan. 30, 2023
 • 3 - 10
  Ep10 Jan. 30, 2023
 • 3 - 11
  Ep11 Jan. 30, 2023
 • 3 - 12
  Ep12 จบ Jan. 30, 2023